ΓΑΛΑΖΙΟΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ

ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ, 13562

ΓΑΛΑΖΙΟΣ Χ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ


ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3 , ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 998395991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8742301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-03-2009
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-04-2009
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ-ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΖΙΟΣ Engineering Solutions
ENGINEERING SOLUTIONS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΓ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η συγκρότηση,οργάνωση και επάνδρωση συνεργείων οικοδομικών και ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών. β) Η διάθεση ειδικευμένων συνεργείων ή μεμονομένων ατόμων (εργατοτεχνιτών,εργοδηγών κτλ.) για αόριστο ή ορισμένο χρόνο σε εργολάβους,εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες. γ) Ο δανεισμός εργατοτεχνικού προσωπικού σε εργολάβους,εργοληπτικές επιχειρήσεις και τεχνικές εταιρείες. δ) Η ανάληψη υπεργολαβών με το ανωτέρω αντικείμενο (οικοδομικές,ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες). ε) Η παροχή συναφών υπηρεσιών προμήθειας εργασίας. Προς επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία δύναται να συνιστά εταιρείες με φυσικά πρόσωπα ή άλλες εταιρείες κάθε τύπου,να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου,να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες εταιρείες κάθε τύπου,καθώς επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις υφιστάμενες ή συσταθησόμενες και επιδιώκουσες τον ίδιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Κύρια
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43222000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΕΡΙΟΥ Δευτερεύουσα
43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43311000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43321000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
43342000 ΥΑΛΟΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43994000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
43995000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ Δευτερεύουσα
43996000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΠΛΙΝΘΟΔΟΜΩΝ Δευτερεύουσα
43997000 ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση