Βρέθηκαν 38 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΕΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802238704
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172755201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTRICATE Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801981252
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167525801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SMART CONSTRUCT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801956730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167002201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ Σ. - ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ Γ. Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801620380
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160273001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OLGERT HOXHALLI ΤΟΥ ALBERT


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127584796
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154247201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 122217497
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132003901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 052675166
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151405301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΟΥΛΟΖΕΚΙ ΤΟΥ ΠΕΛΛΟΥΜΠ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 165998734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150043901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 077791317
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149795801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(Υποκατάστημα) ΖΑΝΝΗΣ Μ. ΚΟΚΟΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 082419888
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 11820001001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση