ΑΠΝΟΠΟΛΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΡΜΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ 14452 , ΑΘΗΝΑ, 14452

ΑΠΝΟΠΟΛΙΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΠΝΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΕΡΜΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ 14452 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997669345
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 95714001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-07-2010
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-07-2010
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΠΝΟΠΟΛΙΣ
KAPNOPOLIS
KAPNOPOLIS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΜΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΟΔΩΡΑ 14452
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1) Σκοπός της εταιρείας είναι: Α) Η εμπορία και διανομή καπνοβιομηχανικών προϊόντων, ειδών καπνιστού και ειδών περιπτέρου. Β) Η εμπορία και διανομή προϊόντων και παροχή υπηρεσιών κινητής και σταθερής, ενσύρματης και ασύρματης τηλεπικοινωνίας καθώς και υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) . Γ) Η πρακτόρευση υπηρεσιών κινητής και σταθερής, ασύρματης και ενσύρματης τηλεπικοινωνίας καθώς και υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) , η αντιπροσώπευση εταιρειών που ασχολούνται με την κατασκευή των παραπάνω προϊόντων ή την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών. Δ) Η εισαγωγή, εξαγωγή και παραγωγή των παραπάνω ειδών Ε ). Η εμπορία και διανομή τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένων χυμών αναψυκτικών και εμφιαλωμένων νερών και άλλων μη αλκοολούχων ποτών . Η εμπορία και διανομή αλκοολούχων ποτών , χαρτικών ειδών , καθώς εμπορία και διανομή παιχνιδιών κάθε είδους ΣΤ) Οποιαδήποτε άλλη εργασία σχετική με τους παραπάνω σκοπούς, έστω και μη κατονομαζόμενη ρητά στο παρόν. 2) Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει ή να εκπροσωπεί οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με οποιοδήποτε τρόπο. 3) Η Γενική Συνέλευση των μετόχων μπορεί με τροποποίηση του παρόντος να καθορίζει και άλλες δραστηριότητες σαν σκοπό της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση