Βρέθηκαν 17 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802149989
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170955901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801990851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167717901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRYACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH TEXNIKH ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800883261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143916901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΤΜΑΚΟΜ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800417121
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121342101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EngCo- Σύμβουλοι Μηχανικοί Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800348504
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117687601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998382725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8504301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999307286
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5603701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-01-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση