ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ POLYGON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5 & ΣΠΑΡΤΗΣ 4 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ, 17673

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ POLYGON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ


ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5 & ΣΠΑΡΤΗΣ 4 , ΚΑΛΛΙΘΕΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800418222
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121396901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 19-06-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-06-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

FACILITY SERVICES POLYGON
F.S POLYGON

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 5 & ΣΠΑΡΤΗΣ 4
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας, είναι: 1) Η παροχή υπηρεσιών έκδοσης λογαριασμών κοινοχρήστων πολυκατοικιών, απολύμανσης αποθηκών και άλλων χώρων, απολύμανσης οικιών, απολύμανσης και εξολόθρευσης (μυοκτονίας κλπ) οι εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων αποχετευτικών αγωγών, θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού, οι υπηρεσίες αποφράξεως φρεατίων και άλλων υδραυλικών εγκαταστάσεων, οι εργασίες εγκατάστασης μετρητών κατανάλωσης θέρμανσης, οι υπηρεσίες συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, οι υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης φούρνων, κλιβάνων και καυστήρων, οι υπηρεσίες διαχείρισης κτιρίων πολυκατοικιών, οι υπηρεσίες γενικού καθαρισμού κτιρίων. 2) Το λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών, το λιανικό και χονδρικό εμπόριο πυροσβεστήρων, η αναγόμωση και συντήρησή τους, οι υπηρεσίες επιθεώρησης και επισκευής πυροσβεστικών αντλιών, οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης επί ποσοστού προμήθειας οι οποίες είναι συναφείς γενικότερα με τον εταιρικό σκοπό και οι υπηρεσίες πώλησης αγαθών με προβλεπόμενη αμοιβή επί των πωλήσεων. 3) Οι υπηρεσίες οδικής μεταφοράς κάθε είδους εμπορευμάτων και ειδικότερα προϊόντων πετρελαίου, με βυτιοφόρα οχήματα ή ημιρυμουλκούμενα 4) Μεταφορές πετρελαϊκών προϊόντων με βυτιοφόρα αυτοκίνητα, με οδηγό μη ιδιοκτήτη και 5) Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες με καθημερινή καθαριότητα (εκτός της χρονομεριστικής μίσθωσης), υπηρεσίες παροχής καταλυμάτων διακοπών και άλλων καταλυμάτων σύντομης διαμονής και άλλων τύπων καταλυμάτων σύντομης διάρκειας, υπηρεσίες εκμίσθωσης μικρής διάρκειας δωματίων σπιτιών, υπηρεσίες ενοικίασης επιπλωμένων διαμερισμάτων, με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών, υπηρεσίες εκμίσθωσης και διαχείρισης ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων και υπηρεσίες ενοικίασης ακινήτου που προορίζεται για κατοίκηση. 6) Υπηρεσίες μεσιτείας ακινήτων, υπόδειξη ευκαιριών ή μεσολάβηση για τη σύναψη συμβάσεων σχετικών με ακίνητα και ιδίως συμβάσεων πώλησης, ανταλλαγής, μίσθωσης, χρηματοδοτικής μίσθωσης, σύστασης δουλειάς ή αντιπαροχής ακινήτων. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ενεργεί συστέγαση, συμπαραγωγή, συνεκμετάλλευση και εν γένει συνεργασία με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως και να κοινοπρακτεί ή και να συνεταιρίζεται με άλλα ημεδαπά ή αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα και να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων για την πραγματοποίηση των ανωτέρω σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68321103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Κύρια
33121400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
43221106 ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (Π.Χ. ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ) Δευτερεύουσα
43221107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221201 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43221204 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
43291902 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
47788512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΑΝΘΡΑΚΑ, ΚΑΥΣΙΜΟΥ Δευτερεύουσα
47788818 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
68321101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81211002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81291101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΑΠΟΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
81291102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
96011904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΚΕΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση