ΠΙΤΤΑΣ - ΔΡΑΓΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 19 , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΠΙΤΤΑΣ - ΔΡΑΓΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 19 , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 800443464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122865801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-10-2012
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-10-2012
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΙΤΤΑΣ- ΔΡΑΓΝΗΣ Ε.Π.Ε
PITTAS - DRAGNIS LTD
PITTAS- DRAGNIS E.P.E

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
25084000 -ΑΡΓΙΛΟΙ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΥΡΙΜΑΧΕΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΚΑΟΛΙΝΗ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΚΑΟΛΙΝΙΚΕΣ ΑΡΓΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΝΩΜΕΝΕΣ ΑΡΓΙΛΟΥΣ) ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
38101000 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗ ΑΠΟΞΕΙΔΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ. ΠΟΛΤΟΙ ΚΑΙ ΣΚΟΝΕΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ Η ΣΥΝΕΝΩΣΕΙΣ, ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΟ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
721230 ΠΛΑΤΕΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΣΗΣ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΑΠΟ ΟΧΙ ΣΕ ΚΡΑΜΑ ΧΑΛΥΒΑ, ΜΕ ΠΛΑΤΟΣ < 600 MM, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΛΑΘΕΙ ΣΕ ΘΕΡΜΗ Η ΣΕ ΨΥΧΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΑ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΜΕΝΩΝ) ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
7314 ΥΦΑΣΜΑΤΑ (Ο. ΣΥΜΠ. ΤΑ ΑΤΕΡΜΟΝΑ ΥΦΑΣΜΑΤΑ), ΠΛΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΧΤΥΩΤΑ, ΑΠΟ ΣΥΡΜΑΤΑ ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ (ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΝΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ, ΥΦΑΣΜΑΤΑ ΑΓΝΩΣΤΗ 2023
853890 ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ Η ΚΥΡΙΑ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΣ ΚΛΑΣΗΣ 8535, 8536 Η 8537, Π.Δ.Κ.Α. ΑΓΝΩΣΤΗ 2023

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ 19
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της δια της παρούσης συνιστώµενης εταιρείας είναι: - Oι εργασίες εγκατάστασης αλεξικέραυνων - Η μελέτη η κατασκευή και η συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων - Η εμπορία χονδρική ή λιανική αλεξικέραυνων, υλικών και ανταλλακτικών αυτών. - Η Μελέτη και η κατασκευή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες. - Η αντιπροσώπευση οίκων για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες κλπ. - Η εμπορίας υλικών, ανταλλακτικών σχετιζομένων με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας φωτοβολταϊκών, ανεμογεννήτριες κλπ. - Η αντιπροσώπευση οίκων χημικών προϊόντων και εφαρμογών - Η εμπορία χημικών ειδών και προϊόντων. - Η αντιπροσώπευση οίκων βιομηχανικών αερίων. - Η εμπορία βιομηχανικών αερίων. - Η αντιπροσώπευση εμπορικών οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού σχετιζομένων με ραδιενεργά ή μη αλεξικέραυνα. - Χονδρικό εμπόριο άλλων τοπογραφικών, υδρογραφικών, Ωκεανογραφικών, Υδρολογικών, Μετεωρολογικών ή γεωφυσικών οργάνων και συσκευών. - Εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων - Αποθήκευση και η διακίνηση για λογαριασμό τρίτων - Γενικές κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια με την χρησιμοποίηση ιδίων υλικών (επιχείρηση που δεν υπάγεται στις διατάξεις του άρθρου 34 Ν.2238/94). χονδρικό και λιανικό εμπόριο εσωτερικών αεροθαλάμων πελμάτων επισώτρων (ελαστικών οχημάτων) και εσωτερικών προστατευτικών ταινιών επισώτρων για αυτοκίνητα, από καουτσούκ,- η ανάληψη, εκτέλεση, κατασκευή πάσης φύσεως δημοσίων ή και ιδιωτικών τεχνικών έργων και η καθ' οιονδήποτε τρόπο εκμετάλλευσή τους, - η ανάληψη και εκτέλεση προμηθειών Δημοσίου Τομέα, - η εκπόνηση μελετών πάσης φύσεως δημοσίων ή και ιδιωτικών έργων, η ανάληψη επιβλέψεων και η παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου κατά την μελέτη και κατασκευή κάθε είδους δημοσίων ή και ιδιωτικών έργων,- η ανάληψη, εκτέλεση, κατασκευή υπεργολαβικώς πάσης φύσεως δημοσίων ή και ιδιωτικών τεχνικών έργων. Για την επiτευξη των εταιρικών της σκοπών, η Εταιρεία µπορεί: α) να συνεργάζεται και να συµµετέχει σε ημεδαπές η αλλοδαπές που επιδιώκουν τους ίδιους ή παρεµφερείς σκοπούς µε αυτούς της Εταιρείας, β) να συνεργάζεται µε άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά ή αλλοδαπά . γ) να ιδρύει ή να εξαγοράζει εταιρείες κάθε εταιρικού τύπου και µορφής, ηµεδαπές αλλοδαπές. δ) να ενεργεί κάθε πραξη και δραστηριότητα που θα θεωρείται από την Εταιρεία ως αναγκαία ή συµπληρωµατική στους παραπάνω εταιρικούς σκοπούς, καθώς και κάθε πράξη που θα έναι άµεσα ή έµµεσα επωφελής για την επίτευξη των εταιρικών της σκοπών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43211001 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΩΝ Κύρια
33141100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ Δευτερεύουσα
35111003 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111004 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δευτερεύουσα
35111009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46141300 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46751200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121908 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
71121909 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση