Βρέθηκαν 95 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

EuSIF Smart Mobility ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802434985
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 176298601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-03-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEPENG Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802293232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173789101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-12-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΟΥΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802172495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171428401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MARON ELECTRONICS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802148342
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170922401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RISING PHOENIX DEVELOPMENTS AND HOLDINGS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802137493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170705601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NOR CONSULTANTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802134085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170632701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΙΝΤΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802132123
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170593201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ι.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802063346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169203201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση