Βρέθηκαν 13 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ONE AND ONLY PLAYGROUNDS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801423948
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156504501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NK SECURITY Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ανώνυμη Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801018678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147069201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

JSK TECH Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800797082
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141217301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-01-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Γ. Ι. ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ι ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800454085
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123393501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΙΤΤΑΣ - ΔΡΑΓΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800443464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122865801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

CICICOM ΕΠΕ (ΣΙΣΙΚΟΜ ΕΠΕ)


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997778501
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125996201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AΚΤΩΡ FACILITY MANAGEMENT ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999631652
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4872201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση