ΞΥΛΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 207 , ΑΘΗΝΑ, 13562

ΞΥΛΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 207 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800462454
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123851901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-01-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 17-01-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΞΥΛΟΘΕΡΜΙΚΗ
XYLOTHERMIKI

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΜΠΡΟΥ ΚΑΤΣΩΝΗ 207
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ της εταιρείας είναι: 1. Το λιανικό εμπόριο καυσόξυλων, κάρβουνων και pellet. 2. Το λιανικό εμπόριο ζωοτροφών και αξεσουάρ ζώων, ενυδρείων ψαριών και ζώων συντροφιάς και τροφών αυτών. 3. Το λιανικό εμπόριο οικιακών συσκευών για στερεά καύσιμα (σόμπες κλπ). 4. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης. 5. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο προϊόντων πρωτογενούς κατεργασίας ξύλου και κάρβουνου. 6. Χονδρικό εμπόριο φούρνων, καυστήρων, κλιβάνων και μερών αυτών. 7. Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους. 8. Χονδρικό εμπόριο συστημάτων αυτονομίας θέρμανσης και εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης. 9. Η παραγωγή άλλης ακατέργαστης ξυλείας, περιλαμβανομένων των σχιστών στύλων και πασσάλων. 10. Η παραγωγή ξυλείας συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας , ξυλόμαλλου, ξυλάλευρου, ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια. 11. Η παραγωγή ξυλείας σε πελεκούδια ή σε μόρια. 12. Το λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών. 13. Το λιανικό εμπόριο σκαπτικών μηχανημάτων, εκσκαφέων και οχημάτων βαρέως τύπου. 14. Το λιανικό εμπόριο υγραερίου σε φιάλες και προπανίου, βουτανίου εμφιαλωμένου, 15. Το χονδρικό εμπόριο μεταχειρισμένων φορτηγών αυτοκινήτων και 16. Το χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων εκσκαφής. Προς επιδίωξn του σκοπού τnς n εταιρεία μπορεί: α) Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικά ή και νομικά πρόσωπα καθ' οιονδήποτε τρόπο. β) Να ιδρύει ή συμμετέχει σε άλλες επιχειρήσεις ελλnνικές ή ξένες, παρεμφερούς σκοπού με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό τύπο και να συγχωνεύεται ή απορροφά άλλn συναφή επιχείρnσn, ατομική ή εταιρική, οιουδήποτε εταιρικού τύπου. γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε εντός ή εκτός τnς Ελλάδος και δ) Να έχει κάθε συναφή με τα παραπάνω δραστnριότnτα και εργασία. Με τροποποίnσn του καταστατικού επιτρέπεται n διεύρυνσn ή n μεταβολή του σκοπού αυτού τnς εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47788508 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΥΣΟΞΥΛΩΝ Κύρια
46431109 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΥΣ Δευτερεύουσα
46691569 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46692013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46731200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ Δευτερεύουσα
46741203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
47524917 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΨΗΤΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47595805 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΚΑΥΣΙΜΑ, ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Η ΓΙΑ ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ Δευτερεύουσα
47595809 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΥΔΡΕΙΩΝ ΨΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
47767900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση