Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GLOBAL SOL ENERGY ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800604100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131740101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-09-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 107572456
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123827801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΕΟΝ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800371114
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 118820701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΥΦΑΝΤΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 115652929
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8675801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΑΜΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998381440
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8017201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑ ΝΤΟΥΦΛΙΑ ΤΟΥ ΕΜΙΡ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 076811243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5808101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-06-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

D.H.W. THERMAL ENERGY ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 999885941
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5344701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΙΚΡΙΤΕΑΣ Δ. ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 099076498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4004201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση