Βρέθηκαν 18 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΣΑΙΕΝΣ ΤΕΚ ΕΝΤ ΦΑΝ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801341236
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154741001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΩ ΓΟΥΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103779396
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141866701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ ΒΕΙΝΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 145581464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 133504801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΝΤΟΥΒΑ & ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800389271
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119732401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΛΙΑΠΗ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 043714334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119617501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση