Βρέθηκαν 47 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

TAURUS WOOD Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801656511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160942401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΕΝ ΠΛΩ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801598299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159854401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ERGOMASS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801569138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159300101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΒΛΑΣΤΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801508391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158191101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WPS ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996764013
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157642508000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEFUND ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801355277
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155005901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΞΥΛΕΙΑ ΣΩΧΟΣ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 095456640
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 918801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

E-LAMINATE.GR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801133343
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149862901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 142938464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148300101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση