ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΠΕΛΗΝΗΣ 8 , ΑΘΗΝΑ, 11251

ΑΤΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


ΠΕΛΗΝΗΣ 8 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800489221
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125248601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 30-04-2013
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-05-2013
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ι.Ι.ΕΚ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ,Mediterranean College,Mediterranean Professional Studies -Κε.Δι.Βι.Μ.2,ΚΕΑΣ ΞΥΝΗ Κε.Δι.Βι.Μ.1,Κέντρο Ξένων Γλωσσών Ξυνή
I.I.EK MEDITERRANEAN ,Mediterranean College,Mediterranean Professional Studies -Ke.Di.Vi.M.2,KEAS XYNI Ke.Di.Vi.M.1, Foreign language Center Xyni
I.I.EK MESOGEIAKO ,Mediterranean College,Mediterranean Professional Studies -Ke.Di.Vi.M.2,KEAS XYNI Ke.Di.Vi.M.1,Kentro Xenon Glosson Xyni

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΕΛΗΝΗΣ 8
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της συνιστώμενης με το παρόν Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας είναι: 1. Η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης. 2. Η ίδρυση και λειτουργία ιδιωτικών σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, Κολλεγίων, Ιδιωτικών Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ι.Ε.Κ.), Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, Φροντιστηρίων Ξένων Γλωσσών. 3. Η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικής υποστήριξης σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκπλήρωση του σκοπού του, όπως ιδίως επιστημονικής, οικονομικής, νομικής καθώς και η παροχή συνδρομής σχετικά με ζητήματα και διαδικασίες ενώπιον αρμόδιων διοικητικών αρχών. 4. Η σύμπραξη με πάσης φύσεως εκπαιδευτικά ή ερευνητικά ιδρύματα, ιδίως με τη νομική μορφή της συμφωνίας πιστοποίησης ή της συνεργασίας δικαιόχρησης. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού η εταιρία μπορεί να α) ιδρύει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή και β)να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό και νομικό πρόσωπο και να μετέχει στις κοινοπραξίες. 5. Η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και διοικητικής υποστήριξης σε οποιονδήποτε τρίτον για τη συμμετοχή σε κάθε μορφής αναπτυξιακά προγράμματα για οποιονδήποτε σκοπό, και η συνεχής τεχνική, διοικητική και επιστημονική υποστήριξη για τη συμμετοχή αυτή, τον έλεγχο της συμμόρφωσης προς τους όρους αυτής, την απόδοση της μέγιστης δυνατής ωφέλειας στους συμμετέχοντες και την διαρκή εξέλιξη της συμμετοχής αυτής σε τέτοια προγράμματα ανάλογα με τις διαρκώς εξελισσόμενες ανάγκες του τρίτου, προς τον οποίο θα παρέχονται οι ανωτέρω υπηρεσίες. 6. Η παροχή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο υπηρεσιών προβολής, γνωστοποίησης και διαφήμισης κάθε είδους, όπως ενδεικτικώς για υπηρεσίες ή προϊόντα ή για προβολή επωνυμίας, ή ονόματος ή σήματος ή άλλων διακριτικών γνωρισμάτων. Η προβολή συγκεκριμένων επιχειρηματικών αναπτυξιακών ιδεών, ή δικτύων καταστημάτων αναπτυσσόμενων με το σύστημα της δικαιόχρησης. 7. Η αξιοποίηση προγραμμάτων ή κονδυλίων για έργα που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τους σκοπούς της εταιρείας από τ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
85421000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κύρια
66199100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
69101900 ΑΛΛΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
70221100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
70221200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ) Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
70221400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70221700 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ Δευτερεύουσα
71121104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
73111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ Δευτερεύουσα
84131700 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΧΩΝ Δευτερεύουσα
84131800 ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ, ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Δευτερεύουσα
85201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85411400 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΜΗ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85421200 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΩΤΗΣ ΒΑΘΜΙΔΑΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Δευτερεύουσα
85591200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΟΛΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (IT) Δευτερεύουσα
85591303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
85591304 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΕΝΤΡΟΥ Η ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Δευτερεύουσα

Σύνδεση