Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONSULTING AND INVESTMENT HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801489612
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157866001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800660723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134632001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999399139
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5531601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΕΛΗΣ ΤΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078158560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4574001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-01-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ν.Ν.Τ. Χρηματοοικονομικές και Λογιστικές Υπηρεσίες Ανώνυμος Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099939689
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4225101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-04-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση