ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 17 , ΑΘΗΝΑ, 11524

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΚΑΡΥΣΤΟΥ 17 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 800613851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132213401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-10-2014
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 23-10-2014
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε.
NATURAL ADDED VALUE FOR HEALTH S.A.
FYSIKI PROSTITHEMENI AXIA GIA TIN YGEIA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΡΥΣΤΟΥ 17
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

Σκοπός Επιχείρησης

1. Η πραγματοποίηση αγροτοβιομηχανικών και υδατοκαλλιεργητικών εκμεταλλεύσεων, η παραγωγή, η μεταποίηση, η τυποποίηση και η εμπορία αγροτοβιομηχανικών, θερμοκηπιακών φυτών, υδατοκαλλιεργειών (π.χ μικροφύκι κλπ) και η καλλιέργεια φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών, καθώς και η ανάπτυξη και προώθηση βιομηχανικής Μικροβιολογίας. 2. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή συστημάτων ενεργειακού και περιβαλλοντικών μελετών, η εξασφάλιση των αναγκαίων κτιριακών εγκαταστάσεων και εδαφικών εκτάσεων και του απαραίτητου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, καθώς και ο σχεδιασμός, η εκτέλεση και η διαχείριση τεχνικών έργων για την καλλιέργεια, την παραγωγή και την τυποποίηση υδατοκαλλιεργητικών προϊόντων (σπιρουλίνα, κλπ). 3. Η ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίου υψηλής τεχνολογίας και ανάλυσης προϊόντων πρωτογενούς τομέα, αρωματικών φυτών κλπ, καθώς και κάθε άλλη ενέργεια που προωθεί την επίτευξη του σκοπού αυτών καθώς και συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα, Πανεπιστήμια και νομικά πρόσωπα εντός και εκτός Ελλάδος, δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου. 3. Η εταιρεία για την ευόδωση του σκοπού της μπορεί: Α. Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση που υφίσταται ή που θα ιδρυθεί μελλοντικά, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. Β. Να συνεργάζεται με οποιαδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο και με οποιοδήποτε τρόπο. Γ. Να ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, πρακτορεία ή άλλες μορφές δευτερεύουσας εγκατάστασης, όπως ενδεικτικά αποθήκες, σε άλλες πόλεις της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Δ. Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. Ε. Να συνάπτει κάθε είδους συμβάσεις ή συμφωνίες με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εταιρίες, Κράτη, Δημόσιους Οργανισμούς, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, άλλους Οργανισμούς, Υπηρεσίες, δημόσιες, δημοτικές ή άλλες Αρχές και εν γένει φορείς της ημεδαπής και της αλλοδαπής. ΣΤ. Να αντιπροσωπεύει σχετικούς με τους σκοπούς της εταιρείας Οίκους, Οργανισμούς και επιχειρήσεις, είτε ημεδαπούς είτε αλλοδαπούς. Ζ . Να εκπαιδεύει επαγγελματικά ανθρώπινο δυναμικό για την απασχόληση στην εταιρεία ή στις εταιρίες ή στις επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που συμμετέχει ή και σε τρίτους και να παρέχει ή διαθέτει εργατικό ή επιστημονικό ή εκπαιδευτικό προσωπικό προς τρίτους. Η. Να συνάπτει δι’ εαυτή δάνεια, να παρέχει δάνεια και εγγυήσεις προς τρίτους, να αποδέχεται προσωπικές ή άλλες εγγυήσεις, να παρέχει εμπράγματες ασφάλειες, να παρέχει υπέρ πελατών της ή υπέρ καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνεργαζομένων με αυτήν προσώπων δάνεια, πιστώσεις, κάθε είδους εξασφαλίσεις και εγγυήσεις προς τρίτους, προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων της εταιρείας, για την προώθηση των σκοπών της και με την επιφύλαξη των εκάστοτε κειμένων νομοθετικών διατάξεων. Θ. Να αναλαμβάνει κάθε είδους δραστηριότητα και κάθε υλική πράξη ή δικαιοπραξία συνδεόμενη αμέσως ή εμμέσως με τον σκοπό της εταιρείας ή αποβλέπουσα αμέσως ή εμμέσως στην εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
01283000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Η ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Κύρια
1283000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΦΥΤΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΗΝ ΑΡΩΜΑΤΟΠΟΙΙΑ, ΤΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ, Η ΓΙΑ ΕΝΤΟΜΟΚΤΟΝΑ, ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ Η ΠΑΡΟΜΟΙΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ Κύρια
03220000 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
10810000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΑΧΑΡΗΣ Δευτερεύουσα
10820000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΚΑΟΥ, ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΚΑΙ ΖΑΧΑΡΩΤΩΝ Δευτερεύουσα
10830000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΣΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΦΕ Δευτερεύουσα
10840000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΤΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΥΚΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
10850000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΑΓΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
10860000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
10890000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
23192300 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Η ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ· ΑΜΠΟΥΛΩΝ, ΑΠΟ ΓΥΑΛΙ Δευτερεύουσα
3220000 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΓΛΥΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46211916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΚΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΛΓΩΝ, ΝΩΠΩΝ Η ΑΠΟΞΗΡΑΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
52101901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ (ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΠ), ΠΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
71201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
71201200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΟΚΙΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
82921003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΛΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση