Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

HEALTH CERT ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΓΕΙΑΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801902437
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165476501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΧΑ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801526138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158518301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

IRISFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801450293
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157109101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

YOUR PROJECT I.K.E.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801171661
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150753301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CALEB BRETT INTERTEK GREECE GREEK BRANCH S.P.A.


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996866226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150496901001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HAZEL ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801014495
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146927501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GR8 GEO ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801003630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146745101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση