Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΦΥΣΙΚΗ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800613851
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132213401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MAΡIA ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΡΔΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 154320250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9435201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΛΕΙΩ ΞΗΡΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064754100
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3340701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-05-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση