ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 31 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12131

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 31 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800660876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134642701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 20-05-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

CHAMPION PET

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 31
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

5. Σκοπός της εταιρείας είναι η εμπορική αντιπροσωπεία μεσολαβητών πωλήσεως παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα συντροφιάς, το εμπόριο χονδρικής ζωοτροφών συμπεριλαμβανομένων και των βιολογικών, παρασκευασμένων ζωοτροφών για ζώα που εκτρέφονται σε αγροκτήματα, παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα και πτηνά συντροφιάς, πτηνοτροφών για οικιακά πτηνά, το χονδρικό εμπόριο ωδικών πτηνών, σκύλων, γατών κλπ ζώντων, το λιανικό εμπόριο ψαριών ζώντων, φαρμάκων ειδικά κτηνιατρικής χρήσης, ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς και άλλων ζώντων ζώων, το λιανικό εμπόριο ειδών για κατοικίδια ζώα, κολάρων και λουριών για γάτες και σκύλους, το λιανικό εμπόριο παρασκευασμένων τροφών για κατοικίδια ζώα ή πτηνά συντροφιάς, το λιανικό εμπόριο ωδικών πτηνών, διακοσμητικών ψαριών, σκύλων, γατών κλπ ζώντων καθώς και ζώων συντροφιάς και τροφών για ζώα συντροφιάς με αλληλογραφία ή μέσω διαδικτύου. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να συνιστά μετά φυσικών προσώπων ή άλλων εταιρειών, εταιρείες παντός τύπου, όπως επίσης να συμμετέχει και συνεργάζεται με επιχειρήσεις ή εταιρείες υφιστάμενες ή μέλλουσες να δημιουργηθούν και οι οποίες επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46211400 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Κύρια
46171120 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
46211406 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ Δευτερεύουσα
46211409 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΠΟΥ ΕΚΤΡΕΦΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46231012 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΖΩΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46382917 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
46382918 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΑ ΠΤΗΝΑ Δευτερεύουσα
47737413 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΙΔΙΚΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47767900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
47767901 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΖΩΝΤΩΝ ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
47767902 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Δευτερεύουσα
47767903 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΟΛΑΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΥΡΙΩΝ ΓΙΑ ΓΑΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΥΛΟΥΣ Δευτερεύουσα
47767905 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΑ ΖΩΑ Η ΠΤΗΝΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ Δευτερεύουσα
47767910 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΩΔΙΚΩΝ ΠΤΗΝΩΝ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ ΨΑΡΙΩΝ, ΣΚΥΛΩΝ, ΓΑΤΩΝ ΚΛΠ, ΖΩΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
47917900 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΩΝ ΓΙΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση