Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DR COOK ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801446544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157029301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILANN HELLAS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800437758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122545701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΑΓΑΣ Μονοπρόσωπη ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800834045
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142476301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΤΣΑΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 015678630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142060701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BIO-BITES ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800781115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140710801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

P.R. PETRAN ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800695446
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136912401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-11-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ΛΟΥΚΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800660876
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134642701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HOBBY TRANS Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800550325
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128853801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΟΥΒΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΔΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999365357
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5794101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση