Βρέθηκαν 46 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΒΑΡΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 103316181
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166497501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PETBABA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801807213
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163708601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NG SUPPLIERS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801334165
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154618401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 130336333
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152622201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΚΟΡΔΙΑΛΟΥ-ΛΙΓΝΟΥ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 104324720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152621401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 113504071
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152076301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΡΑΜΙΧΑΛΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 066450498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149145001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΠΑΠΑΜΙΧΕΛΑΚΗ ΤΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139105897
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149181101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MILANN HELLAS ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800437758
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122545701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AXIONPET ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800994679
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146539801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση