ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 11 , ΑΘΗΝΑ, 11523

ΝΤΑΜΠΛ ΑΚΣΙΟΝ ΝΤΙΦΕΝΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ


ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 11 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800667214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134929601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-06-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-06-2015
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

DOUBLE ACTION

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΤΟΠΕΔΙΟΥ 11
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρίας είναι : 1. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, εμπορία, πώληση χονδρική και λιανική, διάθεση εφοδίων σωμάτων Ασφαλείας (Ελληνική Αστυνομία, Λιμενικό Σώμα), Ενόπλων Δυνάμεων, όπλων, εξαρτύσεων και συναφών αντικειμένων και συγκεκριμένα: • Πυροβόλων όπλων, σκοπευτικών διοπτρών, μερών ανταλλακτικών και φυσιγγίων. • Περιστρόφων, πιστολιών, τυφεκίων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών. • Κυνηγετικών όπλων, μερών, ανταλλακτικών και φυσιγγίων αυτών, πυρίτιδας, καλύκων και καψυλλίων κυνηγίου • Αεροβόλων όπλων σκοποβολής, απλών και αγωνιστικών. • Αστυνομικών ράβδων, κοπτικών εργαλείων διάσωσης σε δυστυχήματα, σουγιάδων και μαχαιριών που χρησιμοποιούνται για θήρα, αλιεία, οικιακή επαγγελματική ή εκπαιδευτική χρήση, τέχνη ή άλλη συναφή χρήση καθώς και τυφεκίων αλιείας • Όπλων ή αντικειμένων που προορίζονται για νόμιμες συλλογές ή αποτελούν κειμήλια νομίμων κατόχων. • Απομιμήσεις πυροβόλων όπλων για νόμιμες συλλογές. • Πάσης φύσεως ανταλλακτικά, μέρη και εξαρτήματα όλων των ανωτέρω. 2. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, εμπορία, πώληση χονδρική και λιανική, διάθεση ειδικού αστυνομικού και στρατιωτικού υλικού και εξοπλισμού, ενδυμασίας, υποδημάτων και πάσης φύσεως εξαρτημάτων, ειδών κυνηγίου και αλιείας, υποβρυχίων δραστηριοτήτων, θαλασσίων δραστηριοτήτων και κάθε είδους στολών και εξαρτύσεων. 3. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, διανομή, κατασκευή, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, αγορά, πώληση, εκμίσθωση, μίσθωση εμπορία και προμήθεια ειδών γενικού εμπορίου χονδρικής – λιανικής, όπως αθλητικών ειδών, προϊόντων ένδυσης και υπόδησης, αστυνομικών ράβδων, γκλοπς, συστημάτων ενδοεπικοινωνίας και υψηλής τεχνολογίας, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εκπαιδεύσεως, ειδικών προϊόντων αμυντικού εξοπλισμού, ναυτιλιακού εξοπλισμού, μέσων αμυντικής προστασίας, προγραμματισμός ηλεκτρομηχανολογικών υλικών, μηχανολογικού εξοπλισμού, τηλεπικοινωνιακών υλικών, ηλεκτρονικών υπολογιστών και αναλώσιμων, βοηθητικού και υποστηρικτικού εξοπλισμού, συστημάτων ασφαλείας, μέσων ατομικής προστασίας, εξοπλισμού καταστολής, επιτήρησης χώρων και προσώπων, πυρανίχνευσης, πυρασφάλειας, προγραμμάτων λειτουργίας και συναφών εμπορευμάτων καθώς και μηχανημάτων έργων και σχετικών προγραμμάτων και μεταφορικών μέσων, τυποποιημένων προϊόντων, πάσης φύσεως καταναλωτικών ειδών, ειδών οδικής σήμανσης. 4. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, εμπορία, πώληση χονδρική και λιανική, διάθεση αντιβαλλιστικών προϊόντων όπως αλεξίσφαιρα γιλέκα, αντιβαλλιστικές πλάκες, αντιβαλλιστικά κράνη, αντιβαλλιστικές ασπίδες κλπ. 5. Η εισαγωγή, εξαγωγή, αντιπροσωπία, εμπορία, πώληση χονδρική και λιανική και κάθε είδους διάθεση αποσκευών, τσαντών και παρόμοιων ειδών από κάθε υλικό, σακών και τσαντών από πλαστικές ύλες (εκτός του αιθυλενίου) για επαγγελματική χρήση, αθλητικών ρούχων, στολών σκι και μαγιό κολύμβησης και άλλων παρόμοιων ενδυμάτων και άλλων ενδυμάτων εργασίας. 6. Η ανάληψη αντιπροσωπειών επιχειρήσεων οίκων του εξωτερικού ή του εσωτερικού για τα είδη των ανωτέρω παραγράφων. 7. Η εξαγωγή και εισαγωγή των παραπάνω ειδών και υλικών, με ιδιωτικά ή άλλα μεταφορικά μέσα, η ανασυσκευασία αυτών και η πώληση αυτών στο εξωτερικό και εσωτερικό. 8. Η βιοτεχνική παραγωγή, κατασκευή, συσκευασία, μεταποίηση, επεξεργασία των ειδών που εμπορεύεται η εταιρεία καθώς και η εισαγωγή των απαραίτητων πρώτων υλών για την παραγωγή, κατασκευή και επεξεργασία τους. 9. Η σύσταση και λειτουργία στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή σε κατάλληλους χώρους και εγκαταστάσεις φορέων εκπαίδευσης σε τεχνικά θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και η διοργάνωση και διεξαγωγή σεμιναρίων και επιμορφωτικών προγραμμάτων σε σχέση με τους σκοπούς της εταιρείας σε συνεργασία ή μη με εποπτεύοντες φορείς του Δημοσίου, όπως το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) κλπ. 10. Η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους, όπως ενδεικτικώς, συντάξεις μελετών, ερευνών, εκμίσθωσης εξοπλισμού και προγραμμάτων στους τομείς που καλύπτουν οι δραστηριότητες της εταιρείας καθώς και υπηρεσιών σχετικών με την μελέτη και εγκατάσταση, συντήρηση ή επισκευή ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών δικτύων ή μηχανισμών. 11. Η συμμετοχή της εταιρείας, είτε αυτόνομα είτε με άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα δυνάμει συμφωνιών και συμπράξεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, σε δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών/υπηρεσιών που διακηρύσσονται από την κεντρική κυβέρνηση ή τους κρατικούς φορείς, νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου για προμήθεια των ειδών, τα οποία εμπορεύεται η εταιρεία και όπως κάθε φορά ορίζονται σχετικούς με τα προαναφερόμενα προϊόντα και σκοπούς. 12. Κάθε περαιτέρω εργασία και άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, συναφής με τους σκοπούς της εταιρείας την οποία θα αποφασίζουν τα όργανα της εταιρίας. 13. Συμβουλευτικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διαμεσολάβησης προς τρίτους, σε θέματα ασφαλείας και φυλάξεων εγκαταστάσεων, προσωπικού κλπ. 14. Η αγορά ή μίσθωση ακινήτων και γενικά εγκαταστάσεων με τον κατάλληλο εξοπλισμό προς εξυπηρέτηση των σκοπών της εταιρείας. 15. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών οργάνωσης της μεθόδου εργασίας. 16. Υπηρεσίες παροχής συμβουλών στρατηγικής διαχείρισης. 17. Υπηρεσίες διαχείρισης ηλεκτρονικών συστημάτων. 18. Υπηρεσίες ανεύρεσης πελατών. 19. Χονδρικό εμπόριο προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. 20. Χονδρικό και λιανικό εμπόριο σκαφών καθώς και ανταλλακτικών αυτών. 21. Υπηρεσίες ενοικίασης σκαφών. 22. Παραγωγή πρωτοτύπων λογισμικού. 23. Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. 24. Υπηρεσίες εγκατάστασης ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού. 25. Υπηρεσίες πλήρους διαφήμισης. 26. Άλλες υπηρεσίες διαφήμισης. 27. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες παροχής ιδιωτικής προστασίας. 28. Άλλες υπηρεσίες παροχής προστασίας. 29. Συμβουλευτικές Υπηρεσίες προστασίας ειδικών ομάδων. 30. Η παροχή κάθε είδους συμβουλευτικών ή μη υπηρεσιών και η άσκηση οποιωνδήποτε δραστηριοτήτων συναφών προς όλα τα ανωτέρω για την εκπλήρωση του σκοπού της, ως και η συνεργασία με κάθε άλλη επιχείρηση στην αλλοδαπή ή στην ημεδαπή που έχει τον ίδιο η παραπλήσιο σκοπό. Η ανωτέρω απαρίθμηση είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη των σκοπών της η Εταιρεία δύναται : (α) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (β) Να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα κάθε νομικής μορφής που επιδιώκουν τους ίδιους ή συναφείς σκοπούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό. (γ) Να συμμετέχει σε οποιασδήποτε μορφής επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί ή θα συσταθούν με όμοιους ή συναφείς σκοπούς, είτε με συγχώνευση με επιχειρήσεις ή απορρόφηση επιχειρήσεων της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας. (δ) Να παρέχει εγγυήσεις υπέρ εταιρειών και γενικά επιχειρήσεων ή κοινοπραξιών, στις οποίες η εταιρεία συμμετέχει ή συνεργάζεται μαζί τους με οποιοδήποτε τρόπο, παρέχουσα πάσης φύσεως ασφάλειες, ενοχικές ή εμπράγματες. (ε) Να συνάπτει συμβάσεις εγγυήσεως υπέρ των μετόχων αυτής ή τρίτων φυσικών προσώπων ή εταιρειών με πιστωτικά ιδρύματα ή και ιδιώτες στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Όλες τις παραπάνω δραστηριότητες μπορεί να τις εκτελεί η Εταιρεία για λογαριασμό της, είτε για λογαριασμό τρίτων με κέρδος ή προμήθεια ή ποσοστά, είτε συνεταιρικά, είτε σε σύμπραξη με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Κοινοπραξία).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47646534 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Κύρια
46493310 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ (ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΛΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
46691604 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ, ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) Δευτερεύουσα
46691605 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΑ, ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΚΑΙ ΞΙΦΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΟΠΛΑ Δευτερεύουσα
47646512 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΟΜΒΩΝ, ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΟΛΕΜΟΦΟΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ, ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ Δευτερεύουσα
47646535 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΠΛΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΚΥΝΗΓΙΟΥ Δευτερεύουσα
47646541 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ ΠΟΥ ΟΠΛΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΝΝΗ, ΤΟΥΦΕΚΙΩΝ ΑΘΛΗΣΗΣ, ΚΥΝΗΓΙΟΥ Η ΣΚΟΠΟΒΟΛΗΣ Δευτερεύουσα
47788817 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΩΝ, ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΠΛΩΝ (ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ ΓΙΑ ΚΥΝΗΓΙ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση