Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802089190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169718001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTRA GENERAL TRADING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801673083
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161246701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΕΙΔΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081843561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117192001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998648335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7769501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δίκτυο Αμυντικών Βιομηχανιών ΝΕΤ Ανώνυμη Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094501802
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2821901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-02-1998
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 044495849
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1260301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση