Βρέθηκαν 106 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GLOBAL TRUST ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801785289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163282101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDICODEX PHARMA Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801717477
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162086001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TAX COMPLIANCE ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801645373
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160742701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EVOLUTE Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801616445
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160200601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GEMICOM TRADING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801448550
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157071001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INTERNATIONAL INSTITUTE OF MARITIME EDUCATION ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801356342
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155025501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TOURISM MEDIA & EVENTS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801187498
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151343401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 127576620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150916101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση