Βρέθηκαν 12 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802089190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169718001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΑΚΣΙΜ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 997875405
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123392801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΣΟΧΑΤΖΗΣ ΕΙΔΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081843561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117192001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-08-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

S. Lyapa και Σια Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998052320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9154001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-12-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ. ΚΟΠΕΛΑΚΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998026466
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8526701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΧΟΥΤΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998297543
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8351101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998648335
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7769501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση