ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, 15451

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΠΑΣ ΤΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 064297467
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 65162703000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-03-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-03-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

K2

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 2
  Πόλη:
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜAΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση