ΦΡΟΣΩ-ΙΣΜΗΝΗ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 , ΠΕΝΤΕΛΗ, 15236

ΦΡΟΣΩ-ΙΣΜΗΝΗ ΤΣΙΠΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 , ΠΕΝΤΕΛΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 155152131
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142521401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 05-05-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 10-05-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

COAT-TECH 4.0

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 19
  Πόλη:
ΠΕΝΤΕΛΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΝΤΕΛΗ

Σκοπός Επιχείρησης

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση