WEST GREEN O.E.

ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, 12132

WEST GREEN O.E.


ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 3 , ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 800812030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141685545000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-03-2017
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-03-2017
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

WEST GREEN

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΧΡΥΣΟΛΩΡΑ 3
  Πόλη:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Kατασκευή κηποτεχνικών έργων και αρδευτικών συστημάτων, η τοποθέτηση αντλητικών συστημάτων, όπως και η διάνοιξη γεωτρήσεων, κατασκευή έργων περιβάλλοντος χώρου, η κατασκευή κάθε τεχνικού έργου, η διενέργεια απολυμάνσεων, μυοκτονιών και εντομοκτονιών, καθώς και η συντήρηση έργων πρασίνου, άρδευσης και τεχνικών έργων. Η ανάληψη και κατασκευή δημοσίων ή και ιδιωτικών έργων στο εσωτερικό και εξωτερικό, κάθε μορφής και φύσεως ακόμη και έργων που απαιτούν ειδικά πτυχία ή την εγγραφή της εταιρίες σε ειδικούς καταλόγους. Οι υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών και οικονομικών μελετών πάσης φύσεως, καθώς και εκπόνησης μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου. Η μελέτη, η κατασκευή, η διαμόρφωση, η συντήρηση, η εκμετάλλευση και κάθε συναφής ενέργεια σχετικά με περιβάλλοντα χώρο, χώρους πρασίνου ή κήπους και κάθε συναφής εργασία. Οι υπηρεσίες αρχιτεκτονικής τοπίου και οι υπηρεσίες παροχής αρχιτεκτονικών συμβουλών. Οι δραστηριότητες υπηρεσιών τοπίου, οι υπηρεσίες φυσικού τοπίου, οι υπηρεσίες πολλαπλασιασμού των φυτών και οι υπηρεσίες φυτωρίων δασικών δέντρων. Οι υπηρεσίες σχεδιασμού και επίβλεψης χώρων πρασίνου, πεζοδρομίων, περιφράξεων και χώρων στάθμευσης. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από γεωπόνους και άλλους ειδικούς για θέματα αγροτικής οικονομίας, καθώς και δασολόγους. Οι υπηρεσίες παροχής γεωλογικών και γεωφυσικών μελετών. Οι υπηρεσίες καταπολέμησης ζιζανίων και επιβλαβών για την γεωργία εντόμων ή ζώων. Οι δασοκομικές δραστηριότητες . Οι υπηρεσίες ψεκασμού φυτών και αγρών και οι υπηρεσίες κλαδεμάτων δένδρων και άλλων φυτών. Οι εργασίες σταθεροποίησης των εδαφών και άλλες κατασκευαστικές εργασίες που δεν κατονομάζονται ειδικά, με ιδία υλικά. Η κατασκευή ή η αποκατάσταση οδικών επιφανειών με άσφαλτο ή σκυρόδεμα ή άλλα συναφή υλικά. Οι εργασίες διάστρωσης και επένδυσης δαπέδων, επένδυσης τοίχων , οι εργασίες χρωματισμών καθώς και οι εργασίες αποπεράτωσης κτιρίων. Οι εργασίες ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και οι εργασίες υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετευτικών αγωγών. Οι υπηρεσίες συλλογής μη επικίνδυνων ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και για τελική διάθεση, καθώς και οι υπηρεσίες καθαρισμού χωραφιών από άχρηστα υλικά. Το χονδρικό εμπόριο λιπασμάτων, αγροχημικών προϊόντων και κάθε συναφές προϊόν. Το χονδρικό εμπόριο φυτών, λουλουδιών, σπόρων, δενδρυλλίων και φυτών και κάθε συναφές προϊόν. Το χονδρικό εμπόριο αρδευτικών συγκροτημάτων, φωτιστικού εξοπλισμού, άλλου ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξαρτημάτων


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
71114102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΦΥΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κύρια
1300000 ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟΣ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1611005 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ ΑΧΡΗΣΤΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
1611006 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΖΙΖΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΕΝΤΟΜΩΝ Η ΖΩΩΝ Δευτερεύουσα
1611007 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΔΕΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
1611013 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΦΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΩΝ Δευτερεύουσα
2101100 ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΖΩΝΤΑ ΔΑΣΙΚΑ ΦΥΤΑ Δευτερεύουσα
2102000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΤΩΡΙΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΔΕΝΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
38111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
42112005 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟ Η ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΛΠ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43311000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΧΡΙΣΗΣ ΚΟΝΙΑΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43331000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Δευτερεύουσα
43332900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ, ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΤΟΙΧΟΣΤΡΩΣΙΑΣ (ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ) Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
43391900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
46221000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΟΥΛΟΥΔΙΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46611105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46751100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
70221500 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Δευτερεύουσα
70221502 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΓΕΩΡΓΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΓΕΩΡΓΟΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ) Δευτερεύουσα
70221506 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΓΕΩΠΟΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δευτερεύουσα
71114000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
71114103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ, ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ, ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
71123100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΦΥΣΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81300000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα
81301000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση