Βρέθηκαν 26 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ENVIROPLAN PROJECTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082615574
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1859401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΣΤΕΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094499680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2644301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CONGENIUS CONSULTING & SYSTEMS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801419879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156421501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALPHACON ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801106814
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149253701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800862831
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143288301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

WEST GREEN O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800812030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141685545000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EQUIDAS CONSULTING ENGINEERS O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800561561
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129440701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800477535
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124604401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DENCO ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 997626289
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122132601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-03-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Π.ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΠ. ΜΑΡΟΥΛΑΚΗΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997900990
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 122185801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση