Κ.Κ.ΚΑΛΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 , ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, 17456

Κ.Κ.ΚΑΛΔΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8 , ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ. 999249647
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 48850838000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 04-12-2008
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-12-2008
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

K AND Κ CAR RENTAL

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 8
  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

A. Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η αγορά από το εσωτερικό ή η εισαγωγή από το εξωτερικό και η διάθεση με κέρδος (εμπορία) στην ελληνική και διεθνή αγορά (διενέργεια εξαγωγών), καθώς και η προώθηση με προμήθεια καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και αξεσουάρ αυτοκινήτων και κάθε άλλου εμπορεύσιμου είδους, που έχει σχέση με τα αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα. 2. Η εκμετάλλευση Γενικού Συνεργείου Αυτοκινήτων (ενδεικτικά: επισκευή, συντήρηση, έλεγχος καυσαερίων, φανοποιεία, βαφές, ζυγοσταθμίσεις, ευθυγραμμίσεις, βουλκανιζατέρ, ταπετσαρίες κ.τ.λ.) καθώς επίσης η εκμετάλλευση πλυντηρίου αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 3. Η κατασκευή ή μετασκευή αμαξωμάτων και άλλων μερών αυτοκινήτων πάσης φύσεως, καθώς και η συναρμολόγηση αυτοκινήτων. 4. Η εκμίσθωση και η υπεκμίσθωση αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, μοτοποδηλάτων, ποδηλάτων και πάσης φύσεως εν γένει οχημάτων. 5. Η ανάπτυξη επιχειρήσεων και δραστηριοποίηση σε κάθε γενικά τομέα (βιοτεχνικό, εμπορικό και παροχής υπηρεσιών κλπ) που έχει σχέση με τα αυτοκίνητα, τις μοτοσικλέτες και τα μοτοποδήλατα. 6. Η σύναψη, με την ιδιότητα της μισθώτριας, συμβάσεων χρηματοδοτικών μισθώσεων (leasing) για κινητά και ακίνητα. Η εκμίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας της εταιρείας ή υπεκμίσθωση ή υπομίσθωση ακινήτων ιδιοκτησίας τρίτων ή ανηκόντων σε εταιρεία με την οποία έχει συναφθεί σύμβαση χρηματοδοτικής μισθώσεως (leasing) και γενικά εκμετάλλευση ακινήτων. 7. Η ενοικίαση αυτοκινήτων με προσωπικό οδηγό,-υπηρεσίες ενοικίασης αυτοκινήτων με οδηγό,-άλλες αστικές και προαστιακές χερσαίες μεταφορές επιβατών,- υπηρεσίες ενοικίασης λεωφορείων με οδηγό,-υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων (πούλμαν) με οδηγό ιδιοκτήτη,- τακτικές αστικές και προαστιακές οδικές μεταφορές επιβατών,- υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών,-έκτακτες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών,-υπηρεσίες άλλων προγραμματισμένων χερσαίων μεταφορών επιβατών,-οδικές μεταφορές εμπορευμάτων,- υπηρεσίες οδικών μεταφορών εμπορευμάτων με μη ειδικά οχήματα,- υπηρεσίες ενοικίασης οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων με οδηγό,- υπηρεσίες θαλάσσιων και ακτοπλοικών μεταφορών επιβατών, - υπηρεσίες σκαφών εκδρομών και περιηγήσεων θάλασσας,- υπηρεσίες ενοικίασης επαγγελματικού τουριστικού σκάφους με πλήρωμα,- υπηρεσίες ενοικίασης πλοίων ψυχαγωγίας με πλήρωμα,-υπηρεσίες διοργάνωσης περιηγήσεων,-υπηρεσίες προσωπικού οδηγού αυτοκινήτων,-υπηρεσίες ξενάγησης τουριστών. 8. Οι υπηρεσίες διαμεταφοράς, αποστολής εμπορευμάτων, οι υπηρεσίες διακίνησης και φύλαξης αποσκευών σε εγκαταστάσεις σταθμών κάθε μέσου μεταφοράς 9. Οι ταχυμεταφορές εγγράφων και αντικειμένων, οι υπηρεσίες οδικών μεταφορών επιστολών και δεμάτων 10. Η άσκηση και διενέργεια κάθε φύσεως τουριστικής εργασίας και επιχειρήσεως στην Ελλάδα ή και στο εξωτερικό απεριόριστα. Για την επιτυχία αυτών η εταιρεία εκτός της εκδόσεως και χορηγήσεως αεροπορικών και άλλων εισιτηρίων κάθε μορφής και φύσεως και της διακίνησης τουριστών από το εξωτερικό προς την Ελλάδα (INCOMING) και από την Ελλάδα προς το εξωτερικό ( OUTGOING ) δια της οργανώσεως και εκτελέσεως εκδρομών, με οποιοδήποτε μέσο, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με άλλα τουριστικά γραφεία και οργανισμούς, μπορεί να προβαίνει στην αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση πούλμαν και αυτοκινήτων κάθε είδους, ξενοδοχείων ύπνου και κάθε συναφούς προς τα ξενοδοχεία τουριστικής επιχειρήσεως, εκμεταλλεύσεως και εγκαταστάσεως σκαφών, πλοίων και αεροπλάνων κάθε είδους, καθώς επίσης και στην ανέγερση ξενοδοχείων ύπνου και συναφών προς αυτά τουριστικών εγκαταστάσεων ή στη δημιουργία και εκμετάλλευση εστιατορίων, καφεζαχαροπλαστείων, μπαρ και κέντρων διασκέδασης και γενικότερα κάθε φύσεως εμπορικών καταστημάτων απεριόριστα οποιουδήποτε σκοπού και προορισμού. Δύναται επίσης η εταιρεία να μισθώνει από τρίτους ή να εκμισθώνει σε τρίτους καθετί από τα παραπάνω. Η διαχείριση, μεσιτεία, κατασκευή, αγορά και πώληση τουριστικών και άλλων ακινήτων, οι υπηρεσίες διαμεσολάβησης ενοικίασης ή και ενοικίασης επιπλωμένων τουριστικών ακινήτων με παροχή υπηρεσιών περιποίησης πελατών καθώς και η αγοραπωλησία αγροτεμαχίων, οικοπέδων και εν γένει πάσης φύσεως ακινήτων. 11. Οι υπηρεσίες φύλαξης και στάθμευσης ,σε υπαίθριο και μη χώρο, αυτοκινήτων, μοτοσικλετών, σκαφών καθώς και κάθε είδους μεταφορικών μέσων και τροχόσπιτων 12. Οι υπηρεσίες επαναφόρτισης Συσσωρευτών Ηλεκτρικών Οχημάτων, καθώς και οι υπηρεσίες διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διεκπεραίωσης συναλλαγών και διαλειτουργικότητας Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων 13. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, η αποθήκευση και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. 14. Η άσκηση και διενέργεια εξαγωγικού (EXPORTS) και εισαγωγικού (IMPORTS) εμπορίου γενικά και ειδικά η εξαγωγή στο εξωτερικό κάθε φύσεως και μορφής ελληνικών προϊόντων και η εισαγωγή στην ημεδαπή αλλοδαπών προϊόντων κάθε φύσεως και μορφής είτε για διάθεση σ’ αυτήν είτε για επανεξαγωγή, η αγορά και πώληση κάθε μορφής και φύσεως τεχνολογίας στην ημεδαπή και στο εξωτερικό, η διενέργεια διαμεσολαβητικών ενεργειών και εργασιών κάθε φύσεως και μορφής στην ημεδαπή και στο εξωτερικό για επίτευξη εμπορικών πράξεων απεριόριστα επί προμήθεια και η επ’ αμοιβή παροχή συμβούλων σε τρίτους φυσικά ή νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου ή εταιρείες και επιχειρήσεις σχετικά με όλα τα παραπάνω. 15. Η ενέργεια κάθε φύσεως ναυτιλιακών και ναυτικών εργασιών, αγορά και πώληση πλοίων και σκαφών, οι ναυλώσεις και οι ναυλομεσιτίες πλοίων και σκαφών και κάθε άλλης μορφής δανειοδότηση κάθε φύσεως κι η εκμετάλλευση, τροφοδοσία και πρακτόρευση εμπορικών και τουριστικών πλοίων και αεροσκαφών, η πρακτόρευση και αντιπροσώπευση ξένων και ελληνικών ναυτιλιακών οίκων, η δημιουργία πληρωμάτων πλοίων, η διαμεσολάβηση στην ασφάλεια πλοίων και εμπορευμάτων, η μεταφορά εμπορευμάτων δια θαλάσσης ή με άλλο τρόπο και η κάθε ναυτιλιακή εργασία, ως και η χερσαίες και εναέριες μεταφορές προσώπων και εμπορευμάτων. 16. Η οργάνωση και η εκτέλεση συνεδρίων κάθε μορφής και φύσεως απεριόριστα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 17. Η οργάνωση, εκτέλεση και εκμετάλλευση συναυλιών, καλλιτεχνικών και αθλητικών εκδηλώσεων και θεατρικών παραστάσεων και όλων των συναφών προς όλα αυτά απεριόριστα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. 18. Η συμμετοχή και συνεργασία σε ή με άλλες επιχειρήσεις που υπάρχουν ή θα συσταθούν στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό και που επιδιώκουν τον ίδιο ή παραπλήσιο σκοπό της παρούσας εταιρείας, όπως περιγράφεται παραπάνω. 19. Η αντιπροσώπευση απεριόριστα ξένων και ελληνικών οίκων και επιχειρήσεων που έχουν σχέση ή συνάφεια με όλα τα παραπάνω. Ειδικότερα η εταιρεία τηρώντας τις νόμιμες διατυπώσεις, μπορεί να αντιπροσωπεύει, με οποιαδήποτε μορφή, οποιαδήποτε αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να ιδρύει και εγκαθιστά και να εκμεταλλεύεται αεροπορικές εταιρείες και να παρέχει υπηρεσίες αεροπορικών μεταφορών στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό. 15. Η πρακτόρευση στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή κάθε φύσεως και μορφής Ελληνικών και ξένων ασφαλιστικών Εταιρειών σε ολόκληρο ή μέρος των προσφερομένων από αυτές προγραμμάτων και λοιπόν κλάδων ασφαλίσεως καθώς και η σύνταξη και διάθεση ασφαλιστικών συμβολαίων και η παροχή γενικότερων ασφαλιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 2 του Ν.1569/1985 όπως ισχύει. Ο σκοπός της εταιρείας, όπως περιγράφεται στο παρόν δεν είναι περιοριστικός αλλά ενδεικτικός και δύναται να περιλαμβάνει και κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή συμβάλλει στην προώθηση του εταιρικού σκοπού. Η εταιρεία μπορεί ακόμα για την επιτυχία του σκοπού της να δημιουργεί κάθε εγκατάσταση που θα χρειαστεί για αυτό (κτιριακή, μηχανολογική κ.λ.π.). Β. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να ιδρύει θυγατρικές εταιρείες, να εξαγοράζει ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, κοινοπραξία ή συνεταιρισμό με όμοιο ή παρεμφερή με τον ως άνω σκοπό, και να συγχωνεύεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με επιχειρήσεις της αυτής ή συναφούς δραστηριότητας. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε τρόπο με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό, με οποιοδήποτε τρόπο καθώς και να ενεργεί ως αντιπρόσωπος ή πράκτορας αυτών. γ) Να ιδρύει σύμφωνα με τον νόμο υποκαταστήματα, γραφεία οπουδήποτε, εντός ή εκτός Ελλάδος. δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45111100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
45111101 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ, ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
45111104 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45111105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112101 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙΒΑΤΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
45112102 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΕΜΒΟΛΟΦΟΡΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112103 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΤΟΝ ΟΠΟΙΟ Η ΑΝΑΦΛΕΞΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΣΠΙΝΘΗΡΙΣΤΗ, ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ Δευτερεύουσα
45112201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201108 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45201400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ (ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΘΥΡΩΝ, ΚΛΕΙΔΑΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ, ΕΠΑΝΑΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ) ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
45201401 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΩΝ (ΠΑΡΜΠΡΙΖ) ΚΑΙ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΚΗΡΩΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201403 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΑΦΗΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201404 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΩΝ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
45201405 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ Δευτερεύουσα
45202101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΡΜΠΥΡΑΤΕΡ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΑΤΜΙΣΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202103 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΦΡΕΝΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45202105 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Δευτερεύουσα
45202303 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΑΛΛΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ, ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
77111001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΟΔΗΓΟ Δευτερεύουσα
77391301 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
77391302 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση