ΠΡΟΜΗΣΥΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1Β , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12243

ΠΡΟΜΗΣΥΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΕ


ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1Β , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800941674
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 145406501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 28-02-2018
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 28-02-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

PROMESYS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 1Β
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Ως σκοπός της εταιρείας ορίζονται τα εξής : Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, μηχανολογικού εξοπλισμού, βιομηχανικών, ηλεκτρονικών, ηλεκτρολογικών ειδών και συναφών αυτών, Αντιπροσωπεία οίκων εξωτερικού και εσωτερικού, Παροχή υπηρεσιών στο εμπόριο μηχανημάτων και συναφών ειδών, Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο οικιακών επίπλων, ειδών και εξοπλισμού, Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού αυτών, Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού εκπαιδευτηρίων, Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού ξενοδοχείων, Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού νοσοκομείων, Εισαγωγή και χονδρικό εμπόριο εξοπλισμού δήμων, κοινοτήτων και γενικά δημοσίων αρχών, η εμπορία σκαφών και παντός είδους περιβαλλοντικών υλικών, Υπηρεσίες Μηχανικών & συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών, Υπηρεσίες Μελετών Μηχανολόγου Μηχανικού, Υπηρεσίες εσωτερικής διαμόρφωσης και διακόσμησης επαγγελματικών χώρων, Εγκατάσταση βιομηχανικών μηχανημάτων και εξοπλισμού, Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης μηχανημάτων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46690000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Κύρια
46141000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46471100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Δευτερεύουσα
46491900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46493304 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΨΥΧΗ Η ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ, ΚΩΠΗΛΑΤΩΝ ΒΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟ Δευτερεύουσα
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46691000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46691108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΥΘΟΚΟΡΩΝ, ΠΛΟΙΩΝ-ΦΑΡΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ, ΠΛΩΤΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
46691130 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΚΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
71120000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Δευτερεύουσα

Σύνδεση