ΒΑΓΚΑΝ ΙΚΕ

ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 11 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ, 14671

ΒΑΓΚΑΝ ΙΚΕ


ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 11 , ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 800661351
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134664601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-05-2015
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-03-2018
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

VAGAN GROUP ΙΚΕ
VAGAN GROUP IKE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 11
  Πόλη:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: • Αγορά & πώληση καινούριων & μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μηχανών, φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων, θαλασσίων σκαφών, jet ski, βαποριών κτλ • Αγορά & πώληση ανταλλακτικών- ελαστικών αυτοκινήτων, μηχανών, φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων, θαλασσίων σκαφών, jet ski, βαποριών • Εισαγωγές & εξαγωγές καινούριων & μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, μηχανών, φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων, θαλασσίων σκαφών, jet ski • Συνεργείο αυτοκινήτων, μηχανών, φορτηγών, γεωργικών μηχανημάτων, θαλασσίων σκαφών, jet ski • Εισαγωγή, εξαγωγή, εμπορία ειδών ένδυσης, υπόδησης και άλλων παρεμφερών ειδών • Διαχείριση ακινήτων (αγορά, πώληση, ενοικίαση και παρεμφερών δραστηριοτήτων, όπως κοινόχρηστα, ανακαινίσεις κτλ). Επίσης αγορά και πώληση ακινήτων. • Εισαγωγή, εξαγωγή & εμπόριο τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων και νωπά. • Αναψυκτήριο/καφέ/καντίνα • Τουριστικές επιχειρήσεις (ενοικιαζόμενα δωμάτια, ξαπλώστρες κτλ) • Ναυλομεσιτικά • Συναλλαγές ενδοκοινοτικές και τρίτων χωρών παροχής υπηρεσιών και εμπορίου. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να συνιστά με φυσικά ή νομικά πρόσωπα εταιρείες οποιουδήποτε εταιρικού τύπου ή κοινοπραξίες, καθώς επίσης να συμμετέχει και να συνεργάζεται με άλλες επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού τομέα που υπάρχουν ή που θα συστηθούν στο μέλλον στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή, καθώς και να συμμετέχει σε ιδιωτικούς και δημοσίους διαγωνισμούς. Επίσης είναι επιτρεπτή η σύναψη για αυτήν δανείου, η αποδοχή προσωπικών ή άλλων εγγυήσεων, η ανάληψη υποχρεώσεων, η έκδοση συναλλαγματικών, γραμματίων εις διαταγή, επιταγών, ομολόγων ή άλλων αξιόγραφων και τίτλων για λογαριασμό της Εταιρείας, καθώς και η παροχή εμπραγμάτων ασφαλειών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
45110000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Κύρια
33120000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
33150000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΣΚΑΦΩΝ Δευτερεύουσα
33170000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΛΛΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
45190000 ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45310000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45320000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
46111900 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ, ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46420000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46610000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47788800 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
52291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΑΥΛΟΜΕΣΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
68200000 ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
79110000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση