Βρέθηκαν 46 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΤΣΕΡΟ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 126835451
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158405001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801295160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153754301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΡΙΚΛΗΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 132633648
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119966801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AUTO VASILOPOULOS ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801258521
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152886201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

R BROS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801143465
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150101001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801080265
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148612001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΚΙΜΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 168150730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148097001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NEW MOTORS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ, ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801011493
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146912901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση