Βρέθηκαν 32 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΠΟΥΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800884811
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143969301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΕΚΤΩΡ Μ & Σ ΠΑΜΠΛΙΣΙΝΓΚ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800801597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141354101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

BINARY LOGIC AΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095517895
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121903201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095515540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7710401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

SUITEL A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999401489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5644301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2004
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΔΟΥΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999640490
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4924401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-10-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

RUTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999861955
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121812501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-02-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ ΜΑΡΙΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 099550176
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4143201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-02-2001
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση