ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 15 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ, 14121

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 15 , ΗΡΑΚΛΕΙΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 095515540
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7710401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-08-2007
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-08-2007
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΚΤΙΒ ΚΟΜΠΙΟΥΤΕΡ ΣΥΣΤΕΜΣ ΑΕ
ACTIVE COMPUTER SYSTEMS SA
AKTIV KOMPIOUTER SYSTEMS AE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης

Κωδικός Προϊόντος Περιγραφή Χώρα Εξαγωγής Έτος Εξαγωγής
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΑΥΣΤΡΙΑ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΒΕΛΓΙΟ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ Η.Π.Α 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΚΙΝΑ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΚΥΠΡΟΣ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΛΙΒΕΡΙΑ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΜΟΝΑΚΟ * 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΡΟΥΜΑΝΙΑ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ 2022
8443 ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΠΟΛΥΓΡΑΦΟΥΣ ΕΚΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ Η ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ, ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ 8469 ΕΩΣ 8472). ΒΟΗΘΗΤΙΚΕ ΤΟΥΡΚΙΑ 2022

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΣΙΚΛΗΤΗΡΑ 15
  Πόλη:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: (α) Η κατασκευή και η επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων, εξαρτημάτων τούτων, αναλωσίμων ειδών και συναφών προϊόντων. (β) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και εμπορία εν γένει ηλεκτρονικών υπολογιστών, συστατικών, παραρτημάτων και εξαρτημάτων αυτών. (γ) Η συναρμολόγηση συστατικών και παραρτημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την παραγωγή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών ή/και περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών. (δ) Η μίσθωση με κάθε επιτρεπτή νομική μορφή ολοκληρωμένων συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων και κάθε είδους εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών. (ε) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά, η εμπορία προγραμμάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών και συστημάτων (soft - ware), καθώς και βιβλίων, χαρτιού, μαγνητικών ταινιών και κάθε είδους αναλωσίμων σχετικών προς ηλεκτρονικούς υπολογιστές και περιφερειακά συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. (στ) Η εισαγωγή, διανομή, εξαγωγή και γενικά η εμπορία κάθε είδους ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων και κάθε είδους συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων icai ανταλλακτικών αυτών, καθώς και συναφών ειδών. (ζ) Η συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών μηχανημάτων, είτε καινούργιων, είτε μεταχειρισμένων, καθώς και συστατικών, παραρτημάτων, εξαρτημάτων και ανταλλακτικών αυτών και η παροχή κάθε είδους συναφών υπηρεσιών. (η) Η εμπορική αντιπροσώπευση ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της εταιρείας. (Θ) Η παροχή υπηρεσιών οικονομικού και τεχνικού συμβούλου ημεδαπών και αλλοδαπών οίκων εν σχέσει με όλα όσα αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους. (ι)1 Η εγκατάσταση, συντήρηση, εμπορία, εισαγωγή,εξαγωγή, συναρμολόγηση, προσαρμογή κλπ. υλικού και συστημάτων πληροφορικής (μηχανημάτων (hardware) και προγραμμάτων (soft-ware). (ια) Η υποβολή προσφορών σε δημόσιους διαγωνισμούς, είτε για λογαριασμό της Εταιρείας ενεργούσης μεμονωμένως, είτε ενεργούσης εν κοινοπραξία, είτε εν συνεργασία με άλλα νομικά ή φυσικά πρόσωπα, είτε για λογαριασμό ημεδαπών ή αλλοδαπών οίκων, που έχουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας, καθώς και η αποδοχή κατακυρώσεων δημοσίων διαγωνισμών και η παραλαβή και υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου. (ιβ) Η εμπορία, ενοικίαση και παροχή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και υπηρεσιών οπτικοακουστικών συστημάτων και ηλεκτρονικών μέσων κάθε είδους, καθώς και προϊόντων και υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. (ιγ) Η εμπορία συσκευών κλιματισμού, καθώς και πάσης φύσεως ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών οικιακών συσκευών. (ιδ) Η προώθηση της πώλησης στην Ελλάδα των προϊόντων των ημεδαπών και των αλλοδαπών οίκων, τους οποίους αντιπροσωπεύει ή προς τους οποίους παρέχει υπηρεσίες η Εταιρεία κατά τα ανωτέρω. (ιέ) Η αγορά, πώληση και μεταπώληση κάθε είδους ακινήτων, η κατασκευή και μετατροπή ιδίων ακινήτων ή ακινήτων τρίτων, με οποιοδήποτε σχέση, ακόμη και με αντιπαροχή ή με οποιοδήποτε άλλο σύστημα και γενικά η κάθε είδους εκμετάλλευση αυτών, είτε προς προώθηση του σκοπού και των εργασιών της εταιρείας, είτε προς απόκτηση κέρδους, καθώς επίσης και η μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση καί κατασκευή τεχνικών έργων εν γένει, δημοσίων ή ιδιωτικών. (ιστ) Η διεξαγωγή κάθε εργασίας, πρόσφορης για την πραγματοποίηση των εταιρικών σκοπών και γενικά η διενέργεια κάθε πράξης και επιχείρησης παρεμφερούς, συναφούς ή δυναμένης να υποβοηθήσει την πραγματοποίηση των πιο πάνω αναφερομένων σκοπών. (ίζ) Η συμμετοχή με οποιαδήποτε νομική μορφή σε υφιστάμενες ή συσταθησόμενες επιχειρήσεις κάθε είδους ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας και η συνεργασία με οποιοδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επιδιώκουν σκοπούς όμοιους ή παρεμφερείς προς εκείνους της Εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46511000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Κύρια
18131002 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΠΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
33121600 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (ΕΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ) Δευτερεύουσα
46661000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Δευτερεύουσα
47410000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47788802 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Δευτερεύουσα
62011100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δευτερεύουσα
62020000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ Δευτερεύουσα
63110000 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Δευτερεύουσα
63111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΛΟΙΠΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Δευτερεύουσα
95110000 ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση