Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VINITUS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802268407
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173322301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801794538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163456401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΖΑΡΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038322608
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3822201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099361680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3852901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Γαία Οινοποιητική Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094460932
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2253401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-1996
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ - ΕΜΠΟΡΙΚΗ - ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΛΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094012300
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 941901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-10-1991
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΤΗΜΑΤΑ ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094040279
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 283501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-1973
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ ΜΠΑΣΣΗ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094021185
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 260901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-06-1967
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΕΤΡΟΣ Μ. ΝΟΜΙΚΟΣ Ανώνυμος Ναυτιλιακή και Τουριστική εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094016060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121823901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-07-1930
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση