ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 59 , ΑΘΗΝΑ, 11521

ΜΠΟΥΤΑΡΗ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 59 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801794538
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163456401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-03-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 24-03-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΠΟΥΤΑΡΗ
BOUTARI
SSG ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ
SSG WINERY

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΣΟΦΙΑΣ 59
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Α. Ο σκοπός της Εταιρίας είναι: 1) Η παραγωγή και εμφιάλωση, για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων (φασόν), κρασιών, οινοπνευματωδών ποτών με απόσταξη, αποστάξεις φρούτων, ξιδιού 2) Η εμπορία, εμφιαλωμένων ή μη, παντός είδους οινοπνευματωδών ποτών και η ανάληψη αντιπροσωπειών ποτών, 3) Η δημιουργία και καλλιέργεια αμπελώνων, 4) Η εισαγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού αμπέλου 5) Η υποδοχή και ξενάγηση επισκεπτών 6) Η εκμίσθωση χώρων για την διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, 7) Η διοργάνωση εκθέσεων, επιδείξεων, συνεδρίων και κοινωνικών εκδηλώσεων, 8) Η παραγωγή, καλλιέργεια, μεταποίηση, και εμπορία αγροτικών προϊόντων, η εισαγωγή και εξαγωγή αυτών καθώς και η εμπορία ριζωμάτων, δια ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων, 9) Η απόκτηση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, διαχείριση, ανάπτυξη, πώληση ακινήτων καθώς και η ανέγερση ή/και επισκευή ή/και αναπαλαίωση οικοδομών και εν γένει ακινήτων. 10) Η ανάπτυξη και εκμετάλλευση ακινήτων με οποιονδήποτε τρόπο και σύστημα. 11) Η ανέγερση οικοδομών και οικοδομικών συγκροτημάτων εργολαβικά ή με αντιπαροχή. 12) Η απόκτηση, ίδρυση, οικοδόμηση, εκμετάλλευση, μίσθωση, διεύθυνση, διαχείριση τουριστικών εγκαταστάσεων συμπεριλαμβανομένων ξενοδοχείων, εστιατορίων - κέντρων διασκέδασης, συνεδριακών κέντρων, κέντρων θαλασσοθεραπείας, μαρινών, αθλητικών δραστηριοτήτων και εγκαταστάσεων. 13) Η εμπορική αντιπροσώπευση ή/και συνεργασία με ημεδαπούς ή αλλοδαπούς οίκους. 14) Υπηρεσίες παροχής καταλύματος με παροχή εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εκμεταλλεύσεις που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, την προστασία και την ανάδειξη του φυσικού και ανθρωπογενούς αγροτικού τοπίου. Β. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η Εταιρεία μπορεί να: (α) συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, (β) ιδρύει υποκαταστήματα, γραφεία, καταστήματα, εκθέσεις και οποιουδήποτε είδους εγκαταστάσεις, εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, (γ) ενεργεί ως αντιπρόσωπος κάθε εγχώριου ή αλλοδαπού νομικού προσώπου που έχει το ίδιο ή παρόμοιο επιχειρηματικό σκοπό, (δ) συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή / και κοινοπραξία, ανεξάρτητα από το νομικό της καθεστώς, η οποία έχει το ίδιο ή παρόμοιο ή παρεπόμενο σκοπό, (ε) συμμετέχει στη διαχείριση κάθε παρόμοιας επιχειρηματικής δραστηριότητας, στη χορήγηση όποιας βοήθειας και εγγυήσεων για το σκοπό της υλοποίησης του σκοπού της, (στ) προχωρεί σε πράξεις μετασχηματισμού, συγχωνεύσεως ή απορροφήσεως με άλλες εταιρείες, (ζ) αναλαμβάνει οποιαδήποτε επιχειρηματική ενέργεια ή δραστηριότητα που θεωρείται άμεσα ή έμμεσα απαραίτητη για την υλοποίηση του σκοπού της και την προώθηση των δραστηριοτήτων της, ακόμη και αν αυτή δεν αναφέρεται ρητά παραπάνω.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
11020000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Κύρια
11021000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ· ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
11021200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΡΩΔΗ ΟΙΝΟ· ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
1211000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
41200000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΙ ΜΗ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
42992000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
43990000 ΑΛΛΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46181000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΡΑΣΙΟΥ Δευτερεύουσα
46341205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46621000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΩΝ Δευτερεύουσα
46631000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46691900 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
47252504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΡΑΣΙΟΥ Δευτερεύουσα
47252506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47912000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΠΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΠΝΟΥ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
47912500 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΜΕ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ Η ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ Δευτερεύουσα
52212400 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΩΡΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Δευτερεύουσα
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68201000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ Η ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Δευτερεύουσα
68321000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
70220000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
71113000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
71121100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
71121200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
71121900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ Δευτερεύουσα
74901900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση