ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 , ΑΘΗΝΑ, 10557

ΣΕΜΕΛΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099361680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3852901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 09-06-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-07-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΚΤΗΜΑ ΣΕΜΕΛΗ
SEMELI ESTATE
SEMELI AE

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Α) 1. Η απόκτηση και καλλιέργεια ιδιόκτητων αμπέλων ή εκτάσεων προς φύτευση και καλλιέργεια αμπέλων, καταλλήλων για την παραγωγή οίνων εν γένει και την παραγωγή επιτραπέζιων ποικιλιών σταφυλιών καθώς και η μίσθωση τοιούτων εκτάσεων φυτευμένων ή μη. 2. Η απόκτηση και καλλιέργεια ιδιόκτητων ελαιοκτημάτων ή εκτάσεων προς φύτευση ελαιοδέντρων, κατάλληλων για την παραγωγή ελαιολάδου εν γένει καθώς και η μίσθωση τοιούτων εκτάσεων φυτευμένων ή μη. 3. Η παραγωγή, επεξεργασία, μεταποίηση, συσκευασία, εμφιάλωση και εμπορία οίνων, επιτραπέζιων σταφυλών και εν γένει αμπελοοινικών προϊόντων σε ιδιόκτητες ή μη οινοποιητικές εγκαταστάσεις. 4. Η παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία, εμφιάλωση και εμπορία ελαιολάδου, ελαιουργικών προϊόντων και εν γένει αγροτικών προϊόντων. 5. Η καθ΄ οιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση και εμπορία των υποπροϊόντων των σταφυλών και ελαιών και της εκθλίψεως αυτών. 6. Η εμπορία βοηθητικών εξαρτημάτων και εν γένει αντικειμένων και προϊόντων οινολογικού και ελαιουργικού σκοπού, όπως ενδεικτικά αναφέρονται αξεσουάρ οίνου και ελαίου, συντηρητές, όξος, είδη ένδυσης, υπόδησης, βιβλία, ταινίες, ψηφιακά και λοιπά οπτικοακουστικά μέσα, κλπ. 7. Η αντιπροσώπευση, εμπορία και διάθεση φυτευμάτων αμπέλου, προϊόντων συνδεόμενων με την παραγωγή και εκμετάλλευση αγροτικών προϊόντων, οίνων, ελαιολάδου, βιομηχανικών και εμπορικών υποπροϊόντων αυτών, εν γένει αγροτικών προϊόντων και αλκοολούχων ποτών, ημεδαπών ή και αλλοδαπών οίκων. 8. Η ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας εν γένει σε διεθνές επίπεδο προς το σκοπό προώθησης και διάθεσης των παραγόμενων προϊόντων της εταιρείας. 9. Η δημιουργία υποκαταστημάτων παραγωγικής-μεταποιητικής δραστηριότητας και πώλησης στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 10. Η ανάληψη πρωτοβουλιών και δράσεων κάθε μορφής με στόχο τη δημιουργία καινοτόμων, ποιοτικών και ανταγωνιστικών αμπελοοινικών και ελαιουργικών προϊόντων. 11. Η εκπόνηση και η συμμετοχή σε έρευνες, σχεδιασμό και μελέτες και η δημιουργία ιδιωτικού ερευνητικού κέντρου ανάπτυξης και αναβάθμισης των αμπελοοινικών και ελαιουργικών προϊόντων και της καλλιέργειας αυτών στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 12. Η έρευνα, μελέτη και ανάπτυξη ειδικών ποικιλιών σταφυλών και η παραγωγή και διάθεση σταφυλών και ελαιών και προϊόντων αυτών, ως φυτουγειονομικώς καθαρών και απηλλαγμένων λιπάνσεων και χρήσεων άλλων υλών. 13. Η οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες πάσης μορφής, στο εσωτερικό και το εξωτερικό, με στόχο την προβολή και προώθηση των οίνων, ελαιολάδου και λοιπών αμπελοοινικών και ελαιουργικών προϊόντων της εταιρείας και γενικότερα της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομίας αναφορικά με αμπελοοινικά και ελαιουργικά θέματα και θέματα γεωργικής και αγροτικής καλλιέργειας αυτών. 14. Η συμμετοχή σε εγχώριους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς φορείς, οργανισμούς και ενώσεις με παρεμφερείς ή ομοειδείς σκοπούς και στόχους, με σκοπό την προώθηση κοινών πρωτοβουλιών και δράσεων και τη στήριξη των αμπελοοινικών και ελαιουργικών προϊόντων και του εν γένει αμπελοοινικού και γεωργικού-ελαιουργικού κλάδου στην εγχώρια και διεθνή αγορά. 15. Η υλοποίηση και συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα εθνικά, ευρωπαϊκά και διεθνή αναπτυξιακά, ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα και η χρηματοδότηση και υποστήριξη κάθε φύσεως επιστημονικών, οικονομικών ή άλλων δραστηριοτήτων οινικού, οινολογικού και ελαιουργικού ενδιαφέροντος, προς την κατεύθυνση της επίτευξης των σκοπών της εταιρείας. 16. Η οργάνωση ημερίδων εκδηλώσεων επιμόρφωσης, ανταλλαγών και μεταφοράς τεχνογνωσίας για την ενημέρωση και εκπαίδευση παραγωγών, εμπόρων και μελών του αμπελοοινικού και ελαιουργικού κλάδου γενικότερα. 17. Η δημιουργία χώρων φιλοξενίας, διαμονής, εστίασης, ξενάγησης και αναψυχής επισκεπτών του οινοποιείου προς το σκοπό ανάπτυξης και ενίσχυσης του ελληνικού αγροτουρισμού. 18. Η παραχώρηση (εκμίσθωση) των εγκαταστάσεων φιλοξενίας του οινοποιείου και η παροχή υπηρεσιών διαμονής, εστίασης, φιλοξενίας και ξενάγησης επισκεπτών, η διοργάνωση γευσιγνωσιών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων εν γένει, συνεδρίων, εκθέσεων και λοιπών δραστηριοτήτων προς το σκοπό προβολής και προώθησης των προϊόντων της εταιρείας. 19. Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τρίτους, αναφορικά με θέματα αμπελοκαλλιέργειας, ελαιουργικής, αγροτικής παραγωγής και παραγωγής οίνων και ελαίου και υποπροϊόντων αυτών. 20. Η εισαγωγή και το εμπόριο χονδρικώς και λιανικώς διαφημιστικών ειδών (μπρελόκ, μπλουζών, αναπτήρων, στυλό κλπ). 21. Η εισαγωγή και το εμπόριο χονδρικώς και λιανικώς καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών. 22. Η εισαγωγή και το εμπόριο χονδρικώς και λιανικώς αρωμάτων και καλλυντικών. 23. Η εισαγωγή και το εμπόριο χονδρικώς και λιανικώς πολιτιστικών και ψυχαγωγικών ειδών εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών. 24. Το λιανικό και χονδρικό εμπόριο βιβλίων εκτός καταστημάτων, υπαίθριων πάγκων ή αγορών. 25. Η ίδρυση, λειτουργία και εκμετάλλευση επιχείρησης - καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος (Επιχείρηση αναψυχής - επιχείρηση προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών, καφέ και συναφών ειδών (Παραδοσιακό καφενείο). 26. Η εκμετάλλευση εστιατορίων, καφέ-µπαρ, νυχτερινών κέντρων, πάσης φύσεως κέντρων διασκέδασης, ψυχαγωγίας και θεαµάτων. 27. Η Λιανική και χοντρική πώληση αλκοολούχων ποτών, κρασιών, ζύθου, αναψυκτικών, λικέρ, καφέ, τσαγιού, ροφημάτων, χυµών, φαγητού, ειδών οινοπαντοπωλείου, σοκολάτας, ξηρών καρπών, αποξηραμένων φρούτων, αρτοσκευασμάτων, τουρσιού, μανιταριών, τρούφας (μανιταριού) και παραγώγων της, βοτάνων, μπαχαρικών, αλλαντικών, τυριών, αυγοτάραχου, αλλειµάτων-παστών, µελιού και παραγώγων του. 28. Η άσκηση εµπορίας παντός είδους προϊόντων συναφών µε τους σκοπούς της εταιρείας.- Β) 1. Η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει με οποιαδήποτε σχέση και ποσοστό σε εταιρεία οιουδήποτε τύπου, εθνικότητας και σκοπού , με την οποία θα συνεργάζεται σύμφωνα με την ανωτέρω παράγραφο Α.1. 2. Η Εταιρεία στο πλαίσιο επιχειρηματικής συνεργασίας ή παροχής των επιχειρηματικών υπηρεσιών δύναται να παραχωρεί με αντάλλαγμα, άμεσο ή έμμεσο, τη χρήση των εγκαταστάσεών της και του εξοπλισμού της καθώς και να παρέχει τις υπηρεσίες του προσωπικού της σε τρίτους. 3. Για την επιδίωξη οιουδήποτε εκ των ανωτέρω σκοπών της η Εταιρεία δύναται να συμμετέχει με οποιοδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε ποσοστό σε συναφείς ή μη επιχειρήσεις και να συνεργάζεται με φυσικά ή νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 4. Για την επίτευξη οποιουδήποτε εκ των σκοπών της η εταιρεία μπορεί να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα αλλοδαπές εταιρείες που επιδιώκουν όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, να αποκτά, μισθώνει και εκμισθώνει ακίνητα πάσης φύσεως, να προσλαμβάνει και απολύει προσωπικό, καθώς και να διενεργεί οποιαδήποτε εργασία, δραστηριότητα ή πράξη, η οποία είναι απαραίτητη ή συμπληρωματική και άμεσα ή έμμεσα αναγκαία ή κατάλληλη για την πραγμάτωση του σκοπού της. 5. Για την εξυπηρέτηση οποιουδήποτε εκ των σκοπών της, ιδιαίτερα δε για την ορθότερη εξυπηρέτηση των επιχειρηματικών και επενδυτικών της πλάνων, η εταιρεία δύναται να συνάπτει συμφωνίες πιστώσεων εν γένει με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα ή οργανισμούς.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
11020000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Κύρια
11021100 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ Δευτερεύουσα
11021200 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΙΝΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΦΡΩΔΗ ΟΙΝΟ· ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
1210000 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
1211100 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
1211200 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΑΛΛΩΝ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ, ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΝΤΑΙ ΝΩΠΑ Δευτερεύουσα
1211205 ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ VQPRD Δευτερεύουσα
46341202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
46341203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΡΑΣΙΟΥ Δευτερεύουσα
46341205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46382916 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Δευτερεύουσα
46451000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46492100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
46493908 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
46751201 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΙΘΥΛΙΚΗΣ ΑΛΚΟΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΕΤΟΥΣΙΩΜΕΝΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑ Δευτερεύουσα
47191005 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ (ΜΠΡΕΛΟΚ, ΜΠΛΟΥΖΩΝ, ΑΝΑΠΤΗΡΩΝ, ΣΤΥΛΟ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
47252503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ, ΗΔΥΠΟΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ, ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΟΤΩΝ Δευτερεύουσα
47252504 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΦΡΩΔΟΥΣ ΚΡΑΣΙΟΥ Δευτερεύουσα
47252506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΡΑΣΙΟΥ ΑΠΟ ΝΩΠΑ ΣΤΑΦΥΛΙΑ, ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΦΡΩΔΕΣ ΚΡΑΣΙ, ΜΟΥΣΤΟΥ ΣΤΑΦΥΛΙΩΝ Δευτερεύουσα
47292423 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ ΤΟΥ ΞΙΔΙΟΥ, ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΟΞΙΚΟ ΟΞΥ Δευτερεύουσα
47720000 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ Δευτερεύουσα
47996000 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
47996100 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
47997600 ΑΛΛΟ ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΠΑΓΚΩΝ Η ΑΓΟΡΩΝ Δευτερεύουσα
55201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΚΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ Δευτερεύουσα
56101900 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
82300000 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
93291901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (Π.Χ. ΓΑΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ) Δευτερεύουσα
96091904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΥΣΙΓΝΩΣΙΑΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση