Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

KIEFER TEK ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800549418
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128796701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΥΔΡΟΠΟΝΙΚΗ ΦΑΡΜΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800548030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128721301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SKYSERV ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΓΕΙΑΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997982770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8752601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-03-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΡΟΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998380719
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7760701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση