Βρέθηκαν 4 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΥΝΕΡΓΙΑ ΕΜΠΟΡΙA ΚΑΦΕ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ & ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095756187
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2595001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GAIO PHOTOVOLTAIC ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800548028
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128721101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-01-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 070727882
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 91198002000 ↗
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση