Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BARSAMIAN & RACOVICI Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801733637
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162362101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΡΙΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800788398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140948701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078786760
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139151401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 035887509
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125620901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΙΧΑΗΛ ΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998279170
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7914401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Σ. ΚΟΥΒΑΡΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 998317301
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7683101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-05-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025338482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4861201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2002
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094224253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2373401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-11-1995
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση