Βρέθηκαν 14 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ε. ΠΑΠΠΑΣ - GREENERGO ΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801904455
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165513601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801684190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161441401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΣΟΥΡΒΑΣ Γ., Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800873544
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143605801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΦΥΡΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800487762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 125132901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SILVA-NATURA ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 998403055
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8507401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-11-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Τ & Τ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998807500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7249601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-12-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 100970068
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6865701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση