Βρέθηκαν 8 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN TECH ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801940128
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166664807000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΔΗΜΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 072450350
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150608901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801060776
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148142701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΝΙΚΟΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801015770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147009401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΗΠΩΝ ΟΔΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998131600
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8365101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099361052
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3941401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΦΟΙ ΛΥΡΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095347969
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 518001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση