Βρέθηκαν 19 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

THETUNERS Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801411022
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156241001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Λ. ΨΑΡΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800845047
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142799401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-06-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800736212
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138966101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INNOESYS INNOVATIVE EMBEDDED SYSTEMS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800661375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 134665401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-05-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ - HELLAS SMARTICKET


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800625630
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132788401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 101227164
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129619501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EYΡΩΠΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997671168
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9614501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-09-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση