Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

BLUE ICOM SOLUTIONS HELLAS IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800679563
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 135742801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-08-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FONTANA FOUNTAINS Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998383920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9003001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-09-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

CORDIA ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 099876489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4053001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-12-2000
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094353954
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 821601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-09-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση