Βρέθηκαν 16 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

NANO4LIFE ΕΥΡΩΠΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801966408
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167205801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TAURUS WOOD Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801656511
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160942401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΟΙΚΛΕΥΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801232947
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152315801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΕΣΙΟΝ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔ.
Α.Φ.Μ 999057902
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151271101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΑΙΑ ΑΠΟ ΚΑΡΠΟΥΣ & ΣΠΟΡΟΥΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800615198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132281901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GASTRADE ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997803680
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 95699101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΧΑΛΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045531666
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1850101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-11-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση