Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Full Circle Wind Services Hellas ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801545050
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158863701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLOW FOUNTAINS I.K.E


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801441444
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156907801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GH CONSTRUCTIONS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800904826
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144590501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΤΕΣΜΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094276968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 617701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-1990
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΟΥΣΟΥΛΑΣ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 025756864
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 92301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-1982
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α. ΚΑΟΥΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094036579
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 273501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-02-1971
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση