Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΔΥΟ (II) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801365098
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155230501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ENERGY INVESTMENT ASSETS ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Α.Φ.Μ 996911945
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148325301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800894400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 144340301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-11-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ ΤΕΛΕΜΑΤΙΚΣ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800552146
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128928601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-02-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. & Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800323903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116006601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση