Βρέθηκαν 7 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΑΒΑ ΑΝΘΙΔΗΣ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801092400
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148910401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

B V INVESTMENTS ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ E.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800862310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143274901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σ. & Β ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800323903
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 116006601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-05-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CRYSTAL ICE ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΑΓΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998383678
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8899701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2009
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΤΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 054538677
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3305201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-05-1999
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΥΣΗΝΟΥΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094360042
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 833101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-08-1992
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση