Βρέθηκαν 10 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DNET ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800539996
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128399601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800388968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119717901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998535328
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44841507000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΣΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059663348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2594701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ALTER EGO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094177259
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 395001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-07-1986
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση