Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PAPER TRUST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800683656
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136192201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-09-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΑΠΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ - ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800388968
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 119717901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KAFSIS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 998535328
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 44841507000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-06-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΗΛΙΑΣ ΣΙΣΚΟΣ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 059663348
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2594701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-08-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση